Štartovné

Štartovné v kategóriach MUŽI, ŽENY a JUNIORI je 100€  do termínu 20.3.2018

                                                                                   120€  do termínu 20.4.2018

                                                                                   130€  do termínu 20.5.2018                                                                                             

 

 Pre kategóriu AMATÉRI je štartovné 60€  do termínu 20.3.2018

                                                            70€  do termínu 20.4.2018

                                                            80€  do termínu 20.5.2018                                                  

 

Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 20.5.2018

na číslo účtu 2938093155/1100,

IBAN: SK11 1100 0000 0029 3809 3155

v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno klubu a kategóriu.

Turnajový náramok povinný pre každého hráča je 5€. Náramok umožňuje vstup na hraciu plochu, voľný vstup na WELCOME PARTY, 10%zľava v LASER ARÉNE, 20% zľava v BODY-SHOP (do soboty 12:00 hod).  Ďalší zoznam výhod je uvedený v časti „sprievodný program“. Náramok uhrádza kapitán alebo vedúci teamu vopred na účet alebo v krajnom prípade na mieste pred začatím 1.zápasu!