Štartovné

Štartovné v kategóriach MUŽI, ŽENY a JUNIORI je 100€  do termínu 10.5.2017

                                                                            125€  do termínu 6.6.2017

                                                                                              

 

 Pre kategóriu AMATÉRI je štartovné 60€  do termínu 10.5.2017

                                                            80€  do termínu 6.6.2017

                                                      

 

Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 6.6.2017 

na číslo účtu 2938093155/1100,

IBAN: SK11 1100 0000 0029 3809 3155

v správe pre adresáta je potrebné uviesť meno klubu a kategóriu a scan platobného príkazu poslať na turnajový email cassoviaopen@gmail.com.

Turnajový náramok povinný pre každého hráča je 5€. Náramok umožňuje vstup na hraciu plochu, zľavnený vstup na afterparty, (rôzne zľavy a výhody sa vybavujú priebežne ako napr.aj MHD zadarmo).  Ďalší zoznam výhod je uvedený v časti „sprievodný program“. Náramok uhrádza kapitán alebo vedúci teamu na mieste.