Rozpis zápasov
 

 

     |  DÁTUM |     ČAS     | KATEG. |         HOME           | RESUME |      HOSTIA                    |         HALA               |  

 


     | 1.6.2018 | 9:30 hod. |      MEN    |          TEAM          |   6    :   0   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 |10:15 hod. |     MEN    |          TEAM          |   2    :   3   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 11:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   2    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 11:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   0    :   5   |          TEAM           |     Ostrovského 1      | 

     | 1.6.2018 | 12:30 hod. |    MEN    |          TEAM          |   4    :   10  |          TEAM          |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 13:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   3    :   2    |          TEAM          |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 14:00 hod. |    MEN    |           TEAM         |   7    :   1   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 14:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   3    :   3   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 15:30 hod. |    MEN    |          TEAM          |   3    :   8     |          TEAM         |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 16:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   0    :   9     |          TEAM         |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 17:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   2    :   5   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |  

     | 1.6.2018 | 17:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   4    :   5   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 1.6.2018 | 18:30 hod. |    MEN    |          TEAM          |   4    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 1.6.2018 | 19:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     ----------------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------- -----------------------------------------------------  

     | 2.6.2018 |  9:30 hod.  |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 10:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 11:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 11:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 12:30 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |     

     | 2.6.2018 | 13:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 14:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 14:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1      |    

     | 2.6.2018 | 15:30 hod. |     MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |           

     | 2.6.2018 | 16:00 hod. |     MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |     

     ----------------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------- -----------------------------------------------------  

     | 3.6.2018 |  9:30 hod.  |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |     Q3

     | 3.6.2018 | 10:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |    Q4

     | 3.6.2018 | 11:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |  7.Place 

     | 3.6.2018 | 11:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |  SF1

     | 3.6.2018 | 12:30 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |   SF2 

     | 3.6.2018 | 13:15 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |  5.Place  (3.,4.worst rank before playoff)

     | 3.6.2018 | 14:00 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     | 3.Place

     | 3.6.2018 | 14:45 hod. |    MEN    |          TEAM          |   5    :   2   |          TEAM           |     Ostrovského 1     |  Final

     | 3.6.2018 | 15:30 hod. |               |           !!!!          V Y H O D N O T E N I E     !!!!        |     Ostrovského 1      |

     | 3.6.2018 | 16:00 hod. |           ---------------------------         KONIEC          --------------------------------

 

  •              TABUĽKY kategórie - MUŽI

   A - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

 B - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  •              TABUĽKY kategórie - ŽENY

   A - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

 B - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

  •              TABUĽKY kategórie - JUNIORI

   A - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

 B - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

  •              TABUĽKY kategórie - AMATÉRI

   A - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

 

 B - skupina

  |          Názov tímu              |  Výhry  |  Remízy  |  Prehry  |  Skóre  | Body |  Poradie  | 

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |

  |          Názov tímu               |      0      |        0       |      0        |   0 : 0   |     0     |      1.        |