Pravidlá

Usporiadateľ : CASSOVIA SPORT PARTNERS, o.z., Mäsiarska 32/18, Košice

IČO : 50 893 068

Kontakt : cassoviaopen@gmail.com

Miesto, čas : Košice, 1. - 3. 6.2018

Štartujúce tímy : upravené v časti „kategórie“

Predbežný systém : upravené v časti „hrací systém“, každý team odohrá na turnaji minimálne 4 zápasy

Rozhodcovia : každý zápas rozhodujú 2 rozhodcovia

Hrací poriadok : hrá sa podľa platných pravidiel florbalu s týmito výnimkami:

  • Hrací čas : 2 x 15 minút hrubý čas (stopuje sa pri vylúčeniach a posledné 2 minúty zápasu) , prestávka medzi polčasmi 2 minúty, čakacia doba je 5 minút, potom sa zápas kontumuje 5:0
  • Za výhru sa prideľujú 2 body, za remízu 1 bod a prehra 0 bodov.
  • V prípade rovnosti bodov rozhoduje : vzájomný zápas, skóre, počet strelených gólov, los.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Hráči štartujú na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ nie je zodpovedný za žiadne zranenia a straty v priebehu turnaja!