Kategórie

img

Muži

Tímy z Extraligy, 1. a 2. ligy Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a ďalších krajín. Nie je vylúčený štart národných tímov. Celkový počet tímov max: 16 tímov.

img

Ženy

Tímy z Extraligy a 1. a 2. ligy Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a ďalších krajín. Nie je vylúčený štart národných tímov. Celkový počet tímov max: 8 tímov.

img

Juniori

Hráči narodení v roku 1999 a mladší. Maximum 12 tímov.

img

Amatéri

Mužstvá zložené z hráčov hrajúcich nižšie Slovenské súťaže, a zahraničné tímy. Povolený je štart hráčov narodených v roku 2004 a starší. Sú povolené výnimky po dohode s organizátormi. Je vylúčený štart hráčov najvyššej súťaže (Extraligy) v aktuálnej sezóne. MOŽNOSŤ ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV.